40h; z; V (ZS/LS)

Studijní pobyt u průmyslového partnera v oboru strojírenské technologie. Možnost práce na menší technologické úloze. Zakončení zprávou (cca. 3 normostrany) ověřenou podnikem.