Technologie speciálních povrchových úprav, progresivní technologie, trendy. Měření provozních parametrů v technologiích povrchových úprav, výpočetní technika v řízení a kontrole provozů povrchových úprav. Speciální předúpravy povrchu, sdružené předúpravy, kontrola kvality předúpravy. Konverzní vrstvy, mezioperační ochrana, anodická oxidace. Zkušebnictví a kontrola kvality povrchových úprav. Způsoby vytváření funkčních povlaků, ověřování vlastností. Povrchové úpravy proti žáru a otěru, speciální kluzné povlaky. Otěruvzdornost, tribologické vlastnosti. Galvanické slitinové a kompozitní povlaky. Žárově stříkané povlaky a jejich složení. Žárové pokovení v roztavených kovech. Galvanoplastika, vylučování silných povlaků. Výroba forem pro strojírenské technologie metodami povrchových úprav. Povrchové úpravy v elektrotechnice a elektronice. Povrchové úpravy obráběcích nástrojů. Povlaky s obsahem nanočástic. Likvidace odpadních vod a environmentální problematika. Technicko-ekonomické ukazatele povrchových úprav.

Osnova
1. Úvod do speciálních technologií povrchových úprav, progresivní technologie, trendy. 
2. Předúpravy povrchu v souvislosti s novými technologiemi povrchových úprav, mezioperační ochrana. 
3. Slitinové a kompozitní povlaky. 
4. Silné galvanické povlaky. 
5. Povrchové úpravy obráběcích nástrojů, v elektrotechnice. 
6. Ekologické aspekty technologií povrchových úprav včetně předúprav. 
7. Technicko-ekonomické ukazatele povrchových úprav.

Osnova cvičení
1. Principy ochrany povrchových úprav, funkční vlastnosti povlaků, zadání semestrálních prací 
2. Speciální předúpravy povrchu, sdružené předúpravy, kontrola kvality předúpravy - praktické 
3. Konverzní vrstvy (alkalické černění, fosfátování, .), inhibitory koroze - praktické 
4. Anodická oxidace (tvrdá anodická oxidace, dekorativní anodická oxidace) - praktické 
5. Vybrané technologie galvanického pokovení - praktické 
6. Galvanoplastika - praktické 
7. Žárové nástřiky (metalizace) - praktické 
8. Kompozitní a funkční povlaky, speciální kluzné povlaky, kontrola tribologických vlastností - praktické 
9. Povlaky s obsahem nanočástic - praktické 
10. Likvidace odpadních vod, neutralizační stanice - praktické 
11. Kontrola kvality v oblasti povrchových úprav, environmentální zkušebnictví - praktické 
12. Audiovizuální podpora studia STPÚ pro vybrané technologie povrchových úprav (popřípadě exkurze) 
13. Prezentace semestrálních prací 
14. Závěrečné cvičení, shrnutí studia, kontrola laboratorních úloh

Literatura
Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s. 
Kreibich, V - Hoch, K.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1991, 270 s. 
Kreibich, V.: Koroze a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1992, 142 s. 
Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.