Technologie slévání a tváření popisuje základní problematiku tvorby slévárenských technologických postupů, postupových výkresů. Součástí předmětu je výuka konstrukce modelových zařízení pro výrobu netrvalých forem, Návrh technologie tlakového lití. Konstrukce a technologie výroby výlisků a výkovků.