Cílem předmětu Společenské vztahy v regionu je seznámit studenty s postavením jedince a skupin ve společnosti s kulturním a prostorovým akcentem. Studenti se obeznámí s pojmem kulturní krajina, s jejími prvky a významem ve vztahu k regionální identitě. Studenti získají rámec základního společensko-prostorového uspořádáním území s důrazem na odlišnost vztahů jednak vzhledem k typům území – rurální, urbánní prostor a jednak k procesům, které formování území ovlivnily či ovlivňují.