Cílem kurzu je seznámit studenty se základy výrobního, provozního a procesního managementu, specificky pak se zaměřením na problematiku projektování výrobních systémů tj.: 

• navrhování (design) výrobních systémů, 

• inovace (zdokonalování) výrobních systémů, 

• re-inženýring (změny) výrobních systémů. 

Kurz je, na rozdíl od obecně pojatých kurzů výrobního, provozního a procesního managementu, zaměřen zejména: 

• na technické obory oborového zaměření ČVUT, tj. na architekturu, stavebnictví, dopravu, strojírenství, elektrotechniku, elektroniku, informatiku, jaderné a fyzikální inženýrství, bioinženýrství a robotiku, a také 

 • na obory VŠCHT, jimiž je zejména chemie, ochrana životního prostředí, potravinářství a biochemie, a chemické inženýrství. 

Procesní zaměření kurzu umožňuje uplatnit poznatky i v administrativě a regionální správě či pedagogice. 

Specifické zaměření, související s příslušností Masarykova ústavu k ČVUT, však nevylučuje možnost uplatnit získané poznatky i v dalších oborech podle specifického zájmu studentů. Účel kurzu