Cílem kurzu je seznámit studenty se základy výrobního, provozního a procesního managementu, specificky pak se zaměřením na problematiku projektování výrobních systémů tj.:

•navrhování (design) výrobních systémů,
•inovace (zdokonalování) výrobních systémů,
•re-inženýring (změny) výrobních systémů.

Kurz je, na rozdíl od obecně pojatých kurzů výrobního, provozního a procesního managementu, zaměřen zejména:

•na technické obory oborového zaměření ČVUT, tj. na architekturu, stavebnictví, dopravu, strojírenství, elektrotechniku, elektroniku, informatiku, jaderné a fyzikální inženýrství, bioinženýrství a robotiku, a také
•na obory VŠCHT, jimiž je zejména chemie, ochrana životního prostředí, potravinářství a biochemie, a chemické inženýrství.

Procesní zaměření kurzu umožňuje uplatnit poznatky i v administrativě a regionální správě či pedagogice.

Specifické zaměření, související s příslušností Masarykova ústavu k ČVUT, však nevylučuje možnost uplatnit získané poznatky i v dalších oborech podle specifického zájmu studentů.