Předmět je pojat jako soubor přednášek řady odborníků k různým vybraným otázkám urbanistické a krajinářské kompozice. Navazuje na základní kurz urbanistické kompozice v předmětu Urbanismus 2 (127UR2B) a krajinářské kompozice, která bude v základní šíři pojednáma v předmětu Krajinářská architektura a životní prostředí (127KAZP).