Legislativa problematiky leteckých nehod, Annex 13 a související předpisy.

Proč šetříme letecké nehody a incidenty - prevence, podklady pro SMS.

Základy šetření událostí v leteckém provozu - organizace práce, postupy

Příklady událostí - rozbory Závěrečných zpráv z minulých nehod a incidentů.