In this course, students will learn the basic principles of automated systems used in current industrial practice, especially focused on the use of advanced procedures in the spirit of the Industry 4.0 initiative. Specifically, these are PLCs and PLC networks, Distributed Control Systems (DCS) and Distributed Artificial Intelligence (DAI), Robotic Manufacturing Systems (RMS), Use of controlled drives, Industrial sensors, Micro machining, Methods of system integration and MES systems, Human Machine Interface (HMI) and SCADA Systems (Visualization and Data Collection), Databases and cyber security, Data analysis, Machine vision (including optical processing and image preprocessing) and Machine learning.

V předmětu se studenti seznámí se základními principy automatizovaných systémů využívaných v současné průmyslové praxi, zvláště pak zaměřené na využití vyspělých postupů v duchu iniciativy Průmysl 4.0. Konkrétně se jedná o Řízení programovatelnými automaty PLC a sítě  těchto automatů, Distribuované řídicí systémy (DCS) a jejich rozšíření o distribuovanou umělou inteligenci (DAI), Robotické výrobní systémy, Regulované pohony, Průmyslová senzorika, Mikroobrábění, Metody systémové integrace a MES systémy, Rozhraní člověk stroj a SCADA systémy (vizualizace a sběr dat), Databáze a kybernetická bezpečnost, Datová analýza, Strojové vidění včetně optického zpracování a předzpracování obrazu a Strojové učení.